• חולצת קסמים | Magic shirt

    In Israel, the dominant season is summer. However, between the two months called “winter” (yes! Sometimes it’s actually cold!) And the super-hot summer –  there’s a short season called psring. Fall and spring are difficult seasons. From the moment I…

  • ציירי לך מנומר | Print it up

    Last Purim, we decided in our whatsapp group to play Secret Santa. Since we do not really meet on a daily basis, we decided to deliver massages for a week using all of our facebook friends, when disclosing the identity…

  • אביב הגיע | Spring time

    רציתי, באמת שרציתי לבוא לכאן יותר. אבל יש תקופות שהדבר האחרון שאני מספיקה בהן זה לפתוח את המחשב ולשבת לכתוב. התמונות כבר מוכנות ומחכות בסבלנות, אבל לפעמים עובר כל כך הרבה זמן שהן כבר לא רלוונטיות לעונה. כך יצא שהתמונות…